Instrument przed renowacją

Instrument w trakcie renowacji

Instrument po renowacji