Instrumenty przed renowacją

Instrumenty w trakcie renowacji

Instrumenty po renowacji